Johtamista vai Excel-johtamista?

Excel-johtaminen on yleisnimitys johtamistavalle, jossa erilaisin taulukoin, ohjelmin ja järjestelmin johdetaan, tai kuvitellaan johdettavan, yrityksen toimintaa. Excel-johtaja on henkilö, joka tinkimättömästi kerää tätä taulukoihin laitettavaa tietoa joko yksikkötasolla, yksittäisen projektin osalta tai suuremmassa mittakaavassa. Mitä suurempi Excel-taulukko, mitä enemmän rivejä, sarakkeita ja lukuja, sitä vakuuttavampi ja tärkeämpi johtaja tuntee olevansa. Mitä enemmän seurattavia muuttujia ja lukuja, sitä painavammalta asia näyttää. Voi olla, että kukaan muu ei ymmärrä Excel-johtajan taulukoista mitään. Taulukoihin ja numeroiden taakse peittyvään asiaan perehtyminen vie aikaa, jota ei ole, joten muut joutuvat luottamaan siihen, mitä Excel-johtaja asiasta kertoo. Taulukoihin ja lukuihin muiden on vaikea esittää kommentteja tai kritiikkiä.

Kun aikataulu ja budjetti ylittyvät, yrittää Excel-johtaja löytää vastuksen taulukosta.  Hän tuijottaa, lisäilee ja korjailee lukuja. Luvuilla pitäisi pystyä osoittamaan, mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu. Lopulta hymy ehkä ilmestyykin johtajan kasvoille, hän ottaa rennon asennon ja pyyhkii hikeä otsaltaan: vihdoin luvut saatiin sellaiseksi, että homma näyttää taulukon mukaan hyvältä ja siltä, että ongelmat eivät johdu johtajasta tai hänen työntekijöistä.  Taulukolla voidaan osoittaa, että 5,8 miljoonan euron projektista tehdyt 3 870 euron matkustuskulujen leikkaus (jota johtaja vastusti ja varoitti silloin muita seurauksista) venytti tekemistä ja budjetti ylittyi. Tottakai!

Mitähän tapahtuisi, jos taulukoista tehtäisiinkin yksinkertaisempia ja aikaa käytettäisiin enemmän jalkatyöhön? Seurattaisiin vieressä mitä tuotannossa tai projektissa oikeasti tapahtuu. Hankittaisiin tarvittava tietoa ja varmistettaisiin tekemisen edellytykset, että kaikki tietävät aikataulun ja tärkeysjärjestyksen. Pidettäisiin huolta myös työntekijöiden motivaatiosta ja hyvinvoinnista. Seurattavat luvut olisivat karkeampia ja pitäisi sietää epätarkkuutta, sitä että joku klemmari, kynä tai kahvikupillinen jää raportoimatta budjetista. Kuulostaa vanhanaikaiselta, muistuttaa ajasta ennen tietokoneita ja Exceleitä. Jalkautuessa ei varmastikaan hyödynnetä kaikkia nykytekniikan mahdollisuuksia, mutta kohdataan todellisuus ja otetaan niskapersote todellisista ongelmista. Melko alkukantaista.

– Pekka –

Kirjoita kommentti

Sinun täytyy olla kirjautunut, jotta voit jättää kommentin.