JALOSTIN KAIZEN EVENT

Tehokas ja tavoitteellinen työpaja, jossa yhdessä tekemällä otetaan lyhyessä ajassa iso askel haluttuun suuntaan.

Jalostin Kaizen Event on tavoitteellinen, peräkkäisinä päivinä toteutettava rajattuun ongelmaan keskittyvä työpaja. Kaizen eventin kesto on rajauksesta riippuen 3-5 päivää

Kaizen Eventtiin kuuluu lisäksi yksi suunnittelupäivä, jonka aikana määritellään ja rajataan selkeästi kohde ja tavoite sekä ennen varsinaista Kaizen Eventtiä tehtävät valmistelut.

Kaizen Eventtiin kerätään laaja-alainen ryhmä, jolta löytyy vaadittava motivaatio, osaaminen, kokemus ja päätösvalta viedä asiat maaliin lyhyessä ajassa.

Esimerkkejä Kaizen Eventin toteutuskohteista

  • Uusi layout rajatulle alueelle
  • Työmenetelmän kehittäminen
  • Prosessin läpimenoajan lyhentäminen
  • Prosessin kapasiteetin kasvattaminen
  • Materiaalihallinnan kehittäminen
  • Päivittäisjohtamismallin käyttöönottoHinta: 4800€ - 7800€ + alv

    Oikeudet muutoksiin pidetään