REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

  1. Rekisterinpitäjä

Jalostin Oy

Y-tunnus: 2638576-2

Kornetintie 4 A

00380 Helsinki

045 1968 070

  1. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään viiden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

  1. Rekisterin nimi

Jalostin Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

  1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Jalostin Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Jalostin Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Jalostin Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

  1. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Sähköpostiosoite

Matkapuhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

Yrityksen liikevaihto

Yrityksen liikevoitto

Yrityksen henkilöstön määrä

Tiedot liittyen suhteen hoitoon, projekteihin, koulutuksiin ja yhteydenpitoon

  1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan asiakastietojärjestelmistä sekä yleisesti saatavilla olevista internet-lähteistä.

  1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

  1. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

  1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jalostin Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

  1. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.