Case -esittelyt

Hollmén & co

Hollmén & Co

5S-PROJEKTI
Syksy, 2016

Metalliteollisuuden koneistuksiin erikoistuneella Hollmén & Co:n Nivalan tehtaalla aloitettiin yhteistyössä Jalostimen kanssa 5S-projekti syksyllä 2016. 5S on Lean-menetelmän perustyökalu, jossa keskitytään työympäristön kehittämiseen.

Sauli Holkkola Oy

SAULI HOLKKOLA OY

VISUAALINEN PÄIVITTÄISJOHTAMINEN
Kevät, 2015

Huhti-toukokuussa 2015  Jalostin Oy toteutti visuaalisen päivittämisjohtamisen projektin Sauli Holkkola Oy:lle, joka on erikoistunut maatalouden rehuntuotannossa tarvittavien Happowa-hapotinpumppujen suunnitteluun ja valmistukseen. Projektin tavoitteena oli luoda työkalu yrityksen visuaaliseen päivittäisjohtamiseen ja parantaa näin tiedonkulkua ja toimitusvarmuutta.

MuotoMuotolevy Tilaratkaisut Oy

LAAJA-ALAINEN TOIMINNANKEHITYS
12/2015 – 6/2017

Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n toiminnan kehittäminen alkoi toiminnanarvioinnilla joulukuussa 2015. Tavoitteena kehittämiselle oli tuottavuuden parantaminen, toimitusaikojen lyhentäminen sekä kapasiteetin kasvattaminen yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Kaikissa yrityksissä on potentiaalia ja me tiedämme miten sen saa esiin