Toimintaa kehittävä tuotannon esimies – Lean koulutus tuotantovastaaville

Tavoitteet ja hyödyt

Menestyvien yritysten tuotannon esimiesten rooli on nykypäivänä muuta kuin töiden jakamista ja töiden valvomista. He ovat avainroolissa tuotantoprosessien toiminnan varmistamisessa ja kehittämisessä. Kun tuotanto toimii suunnitellusti ja kehittää toimintaansa määrätietoisesti, ovat sekä asiakkaat, toimiston väki ja omistajat tyytyväisiä. Toimiva tuotanto on ennustettavaa, virtaavaa ja kustannustehokasta. Asiakkaat saavat tuotteensa laadukkaina ja haluamanaan ajankohtana. Kaiken tämän solmukohdassa on nykyaikainen tuotannon esimies.

Koulutus antaa osallistujille ymmärryksen nykyaikaisen tuotannon esimiehen tehtävistä ja roolista tehokkaan tuotannon varmistamisessa ja kehittämisessä. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää kuinka nykyaikainen johtaja toimii ja osaa soveltaa tärkeimpiä työkaluja tuotannon hallintaan ja kehittämiseen.

Kesto

Koulutus kestää kaksi päivää, 09:00-16:00

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu valmistavan teollisuuden työjohtajilla ja tuotantopäälliköille.

Koulutuksen kohdeorganisaatioita ovat teolliset yritykset. Kaikissa näissä tuotannon esimiehet ovat keskeisessä roolissa ennustettavaa tuotantoa luotaessa ja tuotantoa kehitettäessä.

Sisältö

Tässä koulutuksessa sinun ei tarvitse olla japanin ja bisnesjargonin taitaja. Puhumme selkeää suomea ja havainnollistamme asioista esimerkein ja käytännönläheisin harjoituksin.

Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita:

  • Lean perusteet
  • Työn vakiointi
  • Läpimenoaika ja sen lyhentäminen
  • Visuaalinen päivittäisjohtaminen
  • Jatkuva parantaminen
  • Systemaattinen ongelmanratkaisu
  • 5S

Koulutuksen aikataulu:

  1. päivä

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvit

09:00 Lean – Mitä se on ja mihin sitä voi soveltaa?

10:30 Läpimenoaika – Oikea mittari kehittämiseen

11:30 Lounas

12:30 Vaihtelun vähentäminen – Kohti hallittua toimintaa

13:15 Systemaattinen ongelmanratkaisu – Kuinka ongelmat ratkaistaan pysyvästi

14:00 Kahvitauko

14:20 Jatkuva parantaminen

15:20 Sankariteoista tiimityöhän

16:00 1. Päivä päättyy

 

  1. päivä

8:30 Aamukahvit

9:00 Visuaalinen päivittäisjohtaminen

10:30 5S – Lean-toiminnan perusta

11:30 Lounas

12:30 Lean – peli

14:40 Kahvitauko

15:00 Kertaus

15:30 Loppukoe

16:00 Loppukeskustelu ja osallistumistodistusten jako

16:30 Tilaisuus päättyy

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahden päivän mittaisena lähiopetuksena.

Kouluttajana toimii Pekka Hirvonen Jalostin Oy:stä. www.jalostin.fi

Koulutuspaikka

Jalostin koulutustila, Kuusitie 11, Helsinki tai yrityksenne tiloissa.

 

Kysy tarjous esimiesten Lean-koulutuksesta!

Lisätietoja

Pekka Hirvonen, 045 1968 070

pekka.hirvonen@jalostin.fi