Terveydenhuollon Flow Manager -valmennus

Tavoitteet ja hyödyt

Kehitä potilasprosesseja sujuvammiksi Flow Manager - valmennuksessa

Kun potilasprosessi toimii suunnitellusti ja sitä kehitetään määrätietoisesti, ovat sekä potilaat että henkilökunta tyytyväisiä. Toiminta on tällöin paremmin ennustettavaa, virtaavaa ja kustannustehokasta. Potilaat saavat hoitonsa laadukkaina ja tarvitsemanaan ajankohtana.

Avainasemassa prosessin toiminnan näkökulmasta on Flow Manager -henkilö, jonka tehtäviin kuuluu mm. potilasprosessien hyvän virtauksen varmistaminen. Hyvä virtaus tarkoittaa sitä, että potilaiden hoito etenee ilman turhia odotuksia ja viiveitä, ja että toiminnassa pystytään keskittymään olennaisiin asioihin.

Koulutus antaa sinulle ymmärryksen Flow Mangerin tehtävistä ja roolista potilaskeskeisen ja tehokkaan hoitotyön varmistamisessa ja kehittämisessä.

Koulutuksen käytyäsi tiedät, kuinka Flow Manager toimii ja osaat soveltaa tärkeimpiä työkaluja virtaavan toiminnan hallintaan ja kehittämiseen omassa työympäristössään.

Kesto

Koulutus kestää neljä päivää.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu terveydenhuollon potilasprosessin virtauksesta vastaaville. Virtauksesta vastaavia voivat olla esimerkiksi vuoro- ja tiimivastaavat, joilla on valtuudet tehdä tarvittavia prosessiin liittyviä toimenpiteitä, joilla hyvä potilasvirtaus saavutetaan ja varmistetaan.

Koulutuksen kohdeorganisaatioita ovat julkiset ja yksityiset terveydenhuollon palveluiden tarjoajat. Kaikissa näissä Flow Manager on keskeisessä roolissa laadukasta, virtaavaa ja hyvin ennustettavaa potilasprosessia luotaessa ja kehitettäessä.

Sisältö

Koulutuksen aikana käsitellään seuraavia pääteemoja:

  • Virtauksen kartoitus, esteiden tunnistaminen ja toiminnan mittarointi
  • Virtauksen vaihtelun vähentäminen ja esteiden poistaminen
  • Toiminnan johtaminen ja roolit virtauksen varmistamiseksi
  • Virtauksen jatkuva parantaminen

Tässä koulutuksessa sinun ei tarvitse olla japanin ja bisnesjargonin taitaja

Puhumme selkeää suomea ja havainnollistamme asioista esimerkein ja käytännönläheisin harjoituksin.

Todistus

Koulutuksen lopussa osallistujien osaaminen varmistetaan loppukokeella. Osallistuja saa Jalostin Flow Manager -diplomin kun hän on osallistunut valmennuspäiviin, tehnyt harjoitustehtävät ja suorittanut loppukokeen hyväksytysti.

Toteutus

Koulutus toteutetaan neljän päivän mittaisena lähiopetuksena.

Pääkouluttajana toimiin Pekka Hirvonen Jalostin Oy:stä. www.jalostin.fi

Koulutuspaikka

Jalostin koulutustila, Kuusitie 11, Helsinki tai haluamassa paikassa.

 

Kysy tarjous Flow Manager-valmennuksesta!

Lisätietoja

Pekka Hirvonen, 045 1968 070

pekka.hirvonen@jalostin.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

 

Koulutuksen aikataulu

  1. päivä (Virtauksen kartoitus, esteiden tunnistaminen ja toiminnan mittarointi)

09.00              Koulutuksen ja kouluttajien esittely, esittäytymiskierros

10.00              Lean perusteet ja Flow Managerin rooli

11.30              Lounas

12.30              Virtaus – kartoitus, hidasteet ja esteet

14.00              Kahvitauko

14.20              Läpimenoaika – Oikea mittari kehittämiseen

15.20              Harjoitustyö 1:n esittely

15.40              Keskustelua päivän aiheista ja harjoitustyöstä

16.00              Päivä päättyy

Harjoitustyö 1: Oman potilasprosessin kartoitus, virtauksen esteiden tunnistaminen ja mittarit

 

2.päivä (Virtauksen vaihtelun vähentäminen ja esteiden poistaminen)

08.45              Edellisen valmennuspäivän kertaus

09.00              Välitehtävien esittely ja niistä keskustelu

10.00              Vaihtelun vähentäminen – Kohti hallittua toimintaa

11.30              Lounas

12.30              Lean-peli

14.00              Kahvitauko

14.20              Esteiden poistaminen – prosessien hukkakartoitus

15.20              Harjoitustyö 2:n esittely

15.40              Keskustelua päivän aiheista ja harjoitustyöstä

16.00              Koulutuspäivä päättyy

Harjoitustyö 2: Oman potilasprosessin vaihtelun vähentäminen ja esteiden poisto

 

  1. päivä (Toiminnan johtaminen ja roolit virtauksen varmistamiseksi)

08.45              Edellisen valmennuspäivän kertaus

09.00              Välitehtävien esittely ja niistä keskustelu

10.00              Visuaalinen johtaminen

11.30              Lounas

12.30              Päivittäisjohtaminen

14.00              Kahvitauko

14.20              Johdon standardityö

15.20              Harjoitustyö 3:n esittely

15.40              Keskustelua päivän aiheista ja harjoitustyöstä

16.00              Päivä päättyy

Harjoitustyö 3: Oman potilasprosessin johtamiskäytännöt ja työntekijöiden roolit

 

  1. päivä (Virtauksen jatkuva parantaminen)

09.00              Edellisen valmennuspäivän kertaus

09.20              Välitehtävien esittely ja niistä keskustelu

10.30              Jatkuva parantaminen

11.30              Lounas

12.30              Koko henkilökunnan innostaminen kehitystyöhön

13.15              Systemaattinen ongelmanratkaisu

14.00              Kahvitauko

14.20              Valmennuksen ydisasioiden kertaus

15.00              Loppukoe

15.30              Loppukeskustelu ja osallistumistodistusten jako

16.00              Koulutus päättyy