TOIMINNANARVIOINTI JA KEHITYSSUUNNITELMA

Kehityssuunnitelmassa tavoitteenne käännetään konkreettisiksi askelmerkeiksi. Kaivetaan yhdessä kipupisteet esiin. Osaamme neuvoa mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Autamme kirkastamaan tavoitteenne ja kääntämään sen konkreettisiksi askelmerkeiksi. Kaivetaan yhdessä kipupisteet esiin. Osaamme neuvoa mistä kannattaa lähteä liikkeelle.

Toiminnanarvioinnissa pureudutaan kolmeen kysymykseen.

  1. Mikä on nykytila?
  2. Mikä on tavoitetila?
  3. Mitkä ovat seuraavat askeleen matkalla nykytilasta tavoitetilaan?

Toiminnanarviointi tehdään yhdessä asiakkaan henkilöstön kanssa. Haastattelut ovat osoittautuneet parhaaksi tavaksi muodostaa kokonaiskuva nykytilanteesta sekä koostaa yhteen henkilöstöllä jo olevat ideat ja toiveet. Kun tähän yhdistetään ulkopuolisen asiantuntijan näkemys on huikea menestystarina enää aloittamista ja tekemistä vaille valmis.

Toiminnanarviointi rajataan aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Toiminnanarvioinnissa voidaan keskittyä vain muutamaan keskeiseen teemaan tai tehdä laaja-alainen mutta karkeampi arvio.

Jalostin Toiminnanarviointiin kuuluu aina kirjallinen, napakka raportti.

Jalostin toiminnanarviointi päättyy työpajaan, jossa käydään johdon kanssa läpi toiminnanarvioinnin tulokset ja kehityssuunnitelma sekä varmistetaan yhteinen näkemys.