Visuaalinen päivittäisjohtaminen

Tavoitteet ja hyödyt

Visuaalinen päivittäisjohtaminen on keskeinen osa Lean- toimintamallin johtamista. Sen tavoite on tehostaa organisaatiossa ongelmanratkaisukyvykkyyttä parantamalla kommunikointia ja tuomalla toiminnan ongelmat nopeasti esiin. Koulutuksen jälkeen organisaatiolla on käytössä toimiva visuaalisen päivittäisjohtamisen pilottimalli, mikä antaa hyvän pohjan lähteä suunnittelemaan koko organisaation päivittäisjohtamismallin käyttöönottoa.

Kesto

Koulutus kestää kaksi päivää. Päivät ovat  viikon välein. Väliaikana osallistujat suunnittelevat päivittäijohtamismallin ja harjoittelevat tätä omassa toiminnassaan.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu kaikille organisaatioille, joissa halutaan kehittää tiiimien toimintaa. Päivittäisjohtaminen auttaa muun muassa komunikoinnissa, viestinnässä, yhteisen näkemyksen luomisessa, ongelmiin pureutumisessa ja tehtävien koordinoinnissa.

Sisältö

Tässä koulutuksessa sinun ei tarvitse olla japanin ja bisnesjargonin taitaja. Puhumme selkeää suomea ja havainnollistamme asioista esimerkein ja käytännönläheisin harjoituksin.

Päivä 1

  • Lean perusteet ja visuaalisen päivittäisjohtamisen teoria 2h
  • Kierros toimintaympäristössä ja pilottikohteen valinta 2h
  • Pilottikohteen päivittäisjohtamismallin suunnittelu ½ päivää
  • Visuaalisen taulun rakentaminen ja päivittäisjohtamismallin harjoittelua

Päivä 2 (noin viikko 1. päivästä)

  • Kokemuksia pilotoinnista
  • Muutosten toteuttaminen pilottiin
  • Toisen pilottikohteen valinta ja suunnittelu

Toteutus

Koulutus toteutetaan kahtena erillisenä workshop-päivänä.

Kouluttajana toimii Pekka Hirvonen Jalostin Oy:stä. www.jalostin.fi

Koulutuspaikka

Koulutuksen totetaan asiakaan omassa ympäristössä.

 

Tarjouskyselyt ja lisätietoja

Pekka Hirvonen, 045 1968 070

pekka.hirvonen@jalostin.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.