Kyky ratkoa ongelmia on yksi merkittävimmistä työelämätaidoista (World Economic Forum 2016)

Mikä on ongelma? Jos jokin ei mene niin kuin oli suunniteltu, silloin jokin on estänyt suunnitelman toteutumisen. Tuo este meidän on tunnistettava ja poistettava se. Nämä esteet ovat ongelmia. Ongelmia ovat laatuvirheet, huono toimitusvarmuus, asiakastyytymättömyys, puuttuva tieto tai hukassa oleva työväline. Ongelma voi olla suuri tai pieni ja kaikkea siltä väliltä.

Ongelmia on paljon. Ratkomme ongelmia tai keksimme kiertoteitä päivittäin. Jos vain korjaamme tilanteet ongelmiin perehtymättä, silloin puhumme tulipalojen sammuttelusta. Ongelmien juurisyyt jäävät poistamatta ja samat ongelmat toistuvat. Tärkeää on tunnistaa merkittävimmät ongelmat ja keskittyä niiden poistamiseen, jotta tekemisen vaikuttavuus on mahdollisimman hyvä. Linkki