Parantaminen on jatkuvaa

Innostunut henkilöstö kehittää toimintaa päivä päivältä paremmaksi asiakkaille ja helpommaksi itselleen.

Tee jatkuva parantaminen aidoksi osaksi yrityskulttuurianne. 

Jatkuva parantaminen on Lean-toiminnan ydintä. Tavoitteena on olla joka päivä vähän parempia kuin eilen.  

Jatkuvan parantamisen keskiössä ovat arkitoiminnassa tehtävät pienet ja käytännönläheiset parannukset, joiden ideointiin ja toteuttamiseen osallistuu koko henkilöstö – ei yksittäinen kehitysinsinööri tai erillinen kehitysorganisaatio.  

Yksittäisen parannuksen vaikutus ei välttämättä näy asiakastyytyväisyydessä tai tuloksessa, mutta kun parannuksia tehdään kymmeniä, tai satoja, alkavat tulokset näkyä. Henkilöstön panos, tieto ja aktiivisuus ovat avainasemassa jatkuvassa parantamisessa – kyseessä on todellinen yhteistyö eri ammattiryhmien kesken. Yhdessä miettien saatetaan keksiä asioita, joilla on suurempikin vaikutus toiminnan kehittämisessä.  

Kuten Formuloissa, vauhtia ja tuloksia haetaan jatkuvasti pienillä parannuksilla. Joskus toki keksitään kokonaan uusia osia ja ominaisuuksia, mutta valtaosa työstä on harjoittelua ja säätöjen hiomista paremmaksi ja paremmaksi. 

Yhteistyössä