Ongelmat eivät uusiudu

Ongelmanratkaisu kuuluu normaaliin toimintaan.

Jokainen työryhmän jäsen ratkoo omassa työssään ilmeneviä ongelmia niin, että ne eivät uusiudu.

Kopiopaperia unohdettiin tilata lisää. Piirustuksesta puuttuu mitta, sitä pitää kysellä suunnittelusta. Myyjä ei muistanut kysyä toimitusosoitetta. Inhimillisiä virheitä, niitä sattuu.

Yrityksissä ja organisaatioissa on paljon ongelmia, jotka toistuvat samanlaisina kerrasta toiseen. Suuret ongelmat huomataan helposti ja usein ne pyritään ratkomaan palokunnan nopeudella. Tulipaloja sammutellen ei kuitenkaan päästä juurisyyhyn asti.

Inhimillinen virhe ei koskaan ole juurisyy, vaan ongelma on prosessissa kuten puutteellisissa työohjeissa tai sattumanvaraisessa raportoinnissa.

Jotta toiminta saadaan vietyä paremmalle tasolle, pitää ongelmat ratkoa niin, että ne eivät enää uusiudu. Lääke tähän on systemaattinen ongelmanratkaisu.

Ongelmat ratkottava