Sauli Holkkola Oy

Tehokkuutta päivittäisjohtamiseen tuotannonohjaustaulun avulla

Huhti-toukokuussa 2015  Jalostin Oy toteutti visuaalisen päivittämisjohtamisen projektin Sauli Holkkola Oy:lle, joka on erikoistunut maatalouden rehuntuotannossa tarvittavien Happowa-hapotinpumppujen suunnitteluun ja valmistukseen. Projektin tavoitteena oli luoda työkalu yrityksen visuaaliseen päivittäisjohtamiseen ja parantaa näin tiedonkulkua ja toimitusvarmuutta.

Yrityksen ongelmat liittyivät pääasiassa sisäiseen tiedonkulkuun: työntekijät eivät olleet tietoisia toistensa tekemisestä, myynnin tilanteesta ja muista työnteon suunnittelun kannalta keskeisistä asioista. Jalostimen asiantuntijat päätyivätkin laatimaan Sauli Holkkola Oy:n tarpeisiin visuaalisen tuotannonohjaustaulun, jonka ideana on havainnollistaa tilausten ja tuotannon tilannetta värikoodien avulla. Taulua vilkaisemalla työntekijät näkevät nopeasti, mitä tuotteita on tilattu ja missä vaiheessa niiden valmistus on. Lisäksi taululle merkitään mahdolliset puutteet, eli se toimii myös varastonhallintaohjelman tukityökaluna ja auttaa varmistamaan, että hyllyssä on riittävä määrä tilattujen tuotteiden valmistukseen tarvittavia komponentteja.

– Taululta näkee mitä tehdään, kuka tekee ja missä järjestyksessä, toimitusjohtaja Sauli Holkkola kiteyttää.

Taulu auttaa työntekijöitä priorisoimaan ja organisoimaan omaa työtään, ja koko henkilöstön osalta vastaanotto on ollut erittäin positiivinen. Taulun ääreen kokoonnutaan tätä nykyä vähintään kerran viikossa palaveriin, jossa käydään läpi tuotannon ja myynnin tilanne. Samalla voidaan tarttua toiminnan kehittämiseen liittyviin ideoihin, joille on myös taululla oma paikkansa osana yritykselle projektin yhteydessä luotua jatkuvan parantamisen toimintamallia.

– Tieto kulkee nyt yrityksen sisällä paremmin, ja samalla toimitusvarmuus on parantunut, kun päivittäisellä tasolla tehdään oikeita asioita, Holkkola kiittelee.

Sauli Holkkola Oy on siirtymässä syksyllä 2016 uusiin toimitiloihin. Miten taulun mahtaa käydä muutossa?

– Se pääsee ehdottomasti uusissakin tiloissa paraatipaikalle. Taulusta on tullut työntekijöille niin tärkeä työväline, että ilman sitä ei enää pärjätä. Parannus aiempaan on ollut huomattava Holkkola myhäilee tyytyväisenä.