Muotolevy Tilaratkaisut OY

Laaja-alainen toiminnankehitys

Muotolevy Tilaratkaisut Oy 12/2015 – 6/2017

Yritys: Muotolevy Tilaratkaisut Oy suunnittelee, valmistaa ja asentaa muuntojoustavia tilaratkaisuja ja avokonttoreiden puhelinkoppeja ja minineukkareita.

Muotolevy Tilaratkaisut Oy:n toiminnan kehittäminen aloitettiin Jalostin Oy:n tekemällä toiminnanarvioinnilla joulukuussa 2015. Arvioinnissa tunnistettiin pääteemat kehittämistarpeille mistä synnytettiin asiakkaan kanssa projektisuunnitelma toiminnan kehittämiseksi. Tavoitteena kehittämiselle oli tuottavuuden parantaminen, toimitusaikojen lyhentäminen sekä kapasiteetin kasvattaminen yrityksen strategisten tavoitteiden mukaisesti.

Toimintoja virtaviivaistettiin, kehitettiin ja kuvattiin koko tilaus-toimitusketjussa myynnistä asennukseen. Kehittämisessä ja uusissa toimintamalleissa noudatettiin Lean-periaatteita ja rakennetiin edellytyksiä ISO 9001 sertifioinnille.

Projektin aikana tuotantoon tehtiin merkittäviä layout-muutoksia, kehitettiin valmistusmenetelmiä sekä otettiin käyttöön systemaattiset toimintamallit siisteyden ja järjestyksen ylläpitoon (5S) ja jatkuvaan parantamiseen. Jalosin auttoi myös uuden alumiiniprofiilien työstökoneen määrittelyssä ja käyttöönotossa.

Toimistoprosessissa keskityttiin erityisesti informaatiovirran nopeuttamiseen ja tiedon laatuun. Toimintaa kehittämällä ja vakioimalla saatiin ylimääräisten kyselyiden ja virheiden määrää pienennettyä. Toimistoprosessissa otettiin käyttöön tiedonkulkua ja läpinäkyvyyttä parantanut visuaalinen päivittäisjohtamismalli, joka on auttanut erityisesti tilaussuunnittelua töiden hallinnassa, priorisoinnissa ja aikaisessa ongelmiin reagoinnissa.

Ennen varsinaisen kehitystyön aloittamista Jalostin Oy ehdotti Tekes-avustuksen hakemista kansainvälistä kasvua varten sekä auttoi hakemuksen laadinnassa. Hakemus hyväksyttiin ja se antoi hyvän selkänojan pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Toimitusjohtaja Mika Kujanpää kommentoi seuraavasti:

- Projektin aikana saimme systemaattisen kehittämisen liikkeelle ja sen myötä paljon hyviä parannuksia aikaiseksi. Uskon, että pelkästään omin voimin vauhti olisi hiipunut. Ulkopuolinen sparraaja auttaa pitämään liikkeen yllä ja fokuksen kirkkaana. Projekti on antanut meille hyvää oppia ja eväät jatkaa kehittämistä omin voimin.

http://muotolevy.fi/tilaratkaisut/