Avoin koulutus kaikille esimiesasemassa oleville. Linkki

Lean on menestyvimpien organisaatioiden toiminta- ja johtamisfilosofia. Lean ohjaa tekemistä asiakkaan kokeman arvon ymmärryksestä tehokkaaseen ja hukattomaan työskentelyyn sekä koko henkilöstön osaamisen hyödyntämiseen. Leanissa toimintaa kehitetään systemaattisesti kohti pitkän tähtäimen tavoitetta.

Lean-yrityksessä esimiehen rooli ei ole töiden jakamista ja valvomista. Hän on avainasemassa prosessien toiminnan varmistamisessa ja kehittämisessä. Koulutus antaa osallistujille ymmärryksen Leanin mukaisesti toimivan esimiehen tehtävistä ja roolista. Koulutuksen jälkeen osallistuja tietää, kuinka nykyaikainen Lean-esimies toimii. Hän tuntee Leanin perusteet ja tärkeimmät Lean-työkalut ja osaa soveltaa niitä prosessien hallintaan ja toiminnan kehittämiseen.

Kyky ratkoa ongelmia on yksi merkittävimmistä työelämätaidoista (World Economic Forum 2016)

Mikä on ongelma? Jos jokin ei mene niin kuin oli suunniteltu, silloin jokin on estänyt suunnitelman toteutumisen. Tuo este meidän on tunnistettava ja poistettava se. Nämä esteet ovat ongelmia. Ongelmia ovat laatuvirheet, huono toimitusvarmuus, asiakastyytymättömyys, puuttuva tieto tai hukassa oleva työväline. Ongelma voi olla suuri tai pieni ja kaikkea siltä väliltä.

Ongelmia on paljon. Ratkomme ongelmia tai keksimme kiertoteitä päivittäin. Jos vain korjaamme tilanteet ongelmiin perehtymättä, silloin puhumme tulipalojen sammuttelusta. Ongelmien juurisyyt jäävät poistamatta ja samat ongelmat toistuvat. Tärkeää on tunnistaa merkittävimmät ongelmat ja keskittyä niiden poistamiseen, jotta tekemisen vaikuttavuus on mahdollisimman hyvä. Linkki

Messut siirtyivät koronaviruksen takia kahdella vuodella! Uusi ajankohta 22-24.3.2022. Palataan aiheeseen ja ohjelmaan lähempänä ajankohtaa.